Dünya ekonomisinin altın çağı

IMF’den OECD ve Fitch’e kadar başlıca kuruluşlar 2018 için büyüme tahminlerini yukarı revize ediyor, dünya ekonomisi 2008 krizinin etkilerini geri bırakmış görünüyor
11:306 Aralık 2017
Dünya ekonomisinin altın çağı
IMF’den OECD ve Fitch’e kadar başlıca kuruluşlar 2018 için büyüme tahminlerini yukarı revize ediyor, dünya ekonomisi 2008 krizinin etkilerini geri bırakmış görünüyor

Orta vadede riskler ufukta dolaşsa da, dünya ekonomisi 2008 Büyük Finansal Krizi geride bıraktı diyebiliriz. IMF’den OECD ve Fitch’e kadar başlıca kuruluşlar 2018 için büyüme tahminlerini yukarı revize ediyor. Aylık göstergeler de tüm küreyi kucaklayan bir büyüme ivmesini teyit ederken, sabit sermaye yatırımları, istihdam ve küresel ticarette canlanmayı göz ardı etmek zor. Üretim safhasında fiyat baskıları artarken, manşet düzeyde enflasyon hala düşük, ama artık deflasyon korkusu kayboldu.

Yakın zamanda OECD dünyanın 2010’dan bu yana en hızlı büyümeyi kaydettiği rapor ederken, 2017’de %3.5 olan büyümenin 2018’de %3.75’e hızlanacağını tahmin etti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise bu hafta yayınlanan raporunda şunları kaydetti:

“Açıklamada, küresel ekonomik büyümenin bu yıl sonunda yüzde 3,2, gelecek yıl sonunda ise yaklaşık 3,3 seviyesinde gerçekleşebileceği bildirildi.

Pozitif küresel büyüme ortamında enflasyonun düşük olmasının akomodatif küresel para politikasının devam etmesine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, gelişmiş ekonomilerde finansal koşulların destekleyici olduğu, yatırım döngüsünün ise güçlendiği vurgulandı.

Sıkı para politikasının tüketici güvenini güçlendirdiği ve hane halkı harcamalarını da artırdığına dikkati çekildi”.

Dünya ekonomisinin “reel zamanda” seyrini ise her ay yayınlanan JP Morgan-Markit global bileşik PMI anketinden takip ediyoruz. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde imalat sanayi ve hizmet üreticilerinin niyetlerini soran bu anket bize hem üretim, hem de beklenti ve siparişler hakkında gerçekçi bilgi veriyor. Ankette 50 ve üzerinde değerler iyimserliği veya hızlanan/hızlanacak faaliyeti işaret ediyor.

Kasım anketinde manşet değer A/A değişmeden 54 olarak uzun vadeli ortalamasının üstünde seyretti. İmalat sanayi hızlanırken, hizmet sektöründe hafif bir yavaşlama var. Gelişmiş Ülker hala Gelişmekte Olan Ülkelerden daha hızlı büyüyor, ama büyümenin dünya geneline yayıldığı da kesin. Büyümenin motoru artık Çin değil Avrupa.

Yeni siparişler son 3 yılın zirvesine erişirken, ihracat siparişleri de hızlanarak küresel ticaretin yeniden toparlandığını anımsattı. İmalathanelerde biriken işler sayesinde işe almalar da 6.5 yıllık zirve yaptı, kapasite kullanımı çok yüksek (sabit sermaye yatırımları başlıyor). Katılımcılar hem girdi hem de çıktı fiyatlarında kayda değer artışlar rapor ettiler.

JP Morgan ekonomisti David Hensley’e göre imalat sanayi tam istim ilerlerken, hizmetlerde yavaşlama geçici, çünkü siparişler oldukça güçlü şekilde birikiyor. Dünya ekonomisinde hızlanmanın önümüzdeki aylarda sürmesi bekleniyor.

 

Yorumlar

Son güncelleme: 11:306 Aralık 2017
Paylaş Tweet